/Files/images/33.jpgНайважливішим методом підвищення педагогічної майстерності вчителів, який об’єднає у одне ціле всю систему роботи школи, є методична робота. Система методичної роботи має чітку структуру. На початку навчального року видається наказ про організацію методичної роботи в школі. Методична робота спрямована на всебічне підвищення компетентності та професійної майстерності кожного вчителя і є сукупністю заходів, що впроваджуються адміністрацією школи та вчителями з метою оволодіння найбільш ефективними та раціональними методами та формами навчально-виховної роботи, творчого застосування їх на уроках та в позакласній роботі.

Методична рада координує науково-методичну роботу в школі. До її складу входять заступник директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з виховної роботи та керівники шкільних методичних об’єднань і творчих груп, психолог школи.

В школі діють 6 методичних об’єднань освітніх галузі та дві творчі групи.

Методичне об’єднання освітньої галузі «Мови і літератури» працює над проблемою запровадження особистісно діяльнісного підходу до навчання й виховання учнів, орієнтованих на формування основних життєвих компетентностей.

Методичне об’єднання освітньої галузі «Природознавство, здоров’я і фізична культура» працює над проблемою мотивації навчальної діяльності як один із засобів формування предметних компетенцій школярів.

Методичне об’єднання освітньої галузі «Суспільствознавство, естетична культура» працює над проблемою формування життєвих компетентностей особистості учня в ході викладання суспільних дисциплін та предметів естетичного напрямку.

Методичне об’єднання освітньої галузі «Математика, технології» працює над проблемою формування життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках математики та інформатики.

Методичне об’єднання вчителів початкових класів працює над проблемою формування ключових компетентностей учнів початкової школи.

Методичне об’єднання класних керівників працює над проблемою виховання громадянина України шляхом формування ключових компетентностей.

З метою ознайомлення з надбанням педагогічної і методичної науки, передовим педагогічним досвідом та його пропаганди серед педагогічного колективу у школі працює дві творчі групи:

творча група вчителів початкових класів. Проблема, над якою вони працюють «Пошук та розвиток творчих здібностей школярів шляхом вивчення основ економіки» (керівник Скутська С.В.).

- творча група вчителів - предметників, які працюють над проблемою«Профілізація навчання у старшій школі» (керівник Мізерна І.А.).

Кiлькiсть переглядiв: 275