/Files/images/методична ліцей.jpg

Методична робота в Полонського ліцею – це комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду і спрямовані на всебічне підвищення компетентності і професійної майстерності кожного вчителя. Цей комплекс орієнтований перш за все на зростання творчого потенціалу педагогічного колективу, а в кінцевому результаті – на підвищення якості й ефективності освітнього процесу. Для якісної організації науково- методичної роботи з педагогічними кадрами у школі є необхідна зовнішня і внутрішня інформація (нормативні документи, науково-методична література, посібники, матеріали періодичної преси, інтернет-ресурси). Адміністрація ліцею володіє достатньою інформацією щодо організації науково-методичної роботи.

Головним у методичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги вчителям у процесі розвитку їхньої майстерності як сплаву професійних знань, навичок, вмінь. Для підвищення ефективності функціонування системи науково –методичної роботи у навчальному закладі при плануванні роботи враховувалися вимоги, які випливають з об'єктивних закономірностей процесів підвищення професійної компетентності вчителів:
Планування науково - методичної роботи будується на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб та пропозицій. Моделювання динамічної структури, змісту й форм науково - методичної роботи відбувається з урахуванням результатів аналізу, освітніх потреб суспільства, науково - методичної проблеми школи й відображене в річному плані роботи школи.
У методичній роботі враховано індивідуальні (діагностування, наставництво, самоосвіта, конкурс «Учитель року», атестація, індивідуальні консультації, співбесіди, творчі звіти, видання методичних посібників, практичний показ інноваційних методів педагогічної праці на уроках, в позакласній роботі ), групові (методичні об'єднання, творчі групи, семінари – практикуми, « Школа педагогічної майстерності», «Школа вдосконалення майстерності», «Школа становлення молодого вчителя») та загальношкільні форми роботи (педради, інструктивно-методичні наради, методичні виставки, предметні декадники, педагогічні читання, „круглі столи", огляд методичної літератури).
Керує науково-методичною роботою методична рада школи, до складу якої включено майстрів педагогічної праці, керівників шкільних методичних об'єднання. ЇЇ засідання проводяться згідно плану, який затверджується на початку нового навчального року.
Методичні об'єднання - головна форма науково - методичної роботи ліцею. Їх діяльність спрямована на вирішення таких завдань: забезпечення засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів навчання та виховання школярів; постійне підвищення рівня загальнодидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально - виховного процесу ; обмін досвідом, пропаганда та здійснення нових підходів до організації навчання й виховання; забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії і практики; створення умов для самоосвіти вчителів, здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

В ліцеї діють 6 методичних об’єднань освітніх галузі та дві творчі групи.

Методичне об’єднання освітньої галузі «Мови і літератури» працює над проблемою запровадження особистісно діяльнісного підходу до навчання й виховання учнів, орієнтованих на формування основних життєвих компетентностей.

Методичне об’єднання освітньої галузі «Природознавство, здоров’я і фізична культура» працює над проблемою мотивації навчальної діяльності як один із засобів формування предметних компетенцій школярів.

Методичне об’єднання освітньої галузі «Суспільствознавство, естетична культура» працює над проблемою формування життєвих компетентностей особистості учня в ході викладання суспільних дисциплін та предметів естетичного напрямку.

Методичне об’єднання освітньої галузі «Математика, технології» працює над проблемою формування життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках математики та інформатики.

Методичне об’єднання вчителів початкових класів працює над проблемою формування ключових компетентностей учнів початкової школи.

Методичне об’єднання класних керівників працює над проблемою виховання громадянина України шляхом формування ключових компетентностей.

Кiлькiсть переглядiв: 540