Організація харчування в школі

Здорове харчування школярів впевнено можна віднести до одного із основних факторів розвитку дитини.

Життя малюка зазнає змін вже з першого дня відвідування школи. Тому дуже важливо відразу ж організувати правильне харчування дитини, що стане у нагоді при адаптації до нового для неї навчального процесу, а також закладе фундамент для формування міцного здоров`я.

З метою створення умов, сприяючих зміцненню здоров`я, формуванню навиків правильного харчування, пошуку нових форм обслуговування дітей, збільшення охоплення учнів гарячим харчуванням у школі, були розроблені основні завдання, які висвітлюють наступні питання:

забезпечення безкоштовним і пільговим харчуванням учнів школи;
створення сприятливих умов для організації раціонального харчування;
зміцнення і модернізацію матеріальної бази приміщень харчоблоку школи ;
підвищення культури харчування;
забезпечення санітарно-гігієнічної безпеки харчування;
проведення систематичної роз`яснювальної роботи серед батьків і учнів про необхідність гарячого харчування.

В школі організовано безкоштовне гаряче харчування для дітей пільгових категорій:

дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування – 4,
дітей з малозабезпечених сімей – 45, дітей,
дітей, батьки яких є учасниками бойових дій – 12,
дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах – 7,
дітей, що мають статус внутрішньо переміщених осіб – 1.

Вартість харчування для даних категорій учнів становить 18 грн.

Учнів 1-4 класів харчуються з розрахунку 50% за рахунок коштів місцевого бюджету, 50% - батьківські кошти.

Харчування учнів школи здійснюється в шкільній їдальні, яка розрахована на 60 посадочних місць.

Проводиться організаційна робота щодо залучення дітей до харчування, як на початку навчального року, так і впродовж його. На початку навчального року видається наказ «Про організацію харчування учнів», в якому визначено контингент учнів, яких звільнено від оплати за нього; особи, відповідальні за організацію харчування; затверджуються графіки харчування; призначаються чергові вчителі по їдальні.

Організація гарячого харчування учнів постійно розглядається на педрадах, нарадах при директорові, раді школи, батьківських зборах тощо. З метою покращення харчування учнів проводиться анкетування. Результати опитування дають можливість виявити ряд проблем та намітити шляхи їх усунення.

З метою забезпечення якісного харчування учнів, охорони їхнього життя і здоров`я, недопущення приймання недоброякісних продуктів харчування та продовольчої сировини до їдальні, в школі працює система НАССР.

Графік харчування учнів в їдальні

09:35 - 1-А, 1-Б – сніданок
10:40 - 10:55 – 5-7 класи
11:30 - 2-А, 2-Б
11:40 - 12:00 – 8-11 класи
12:10 - 3-А, 3-Б
12:30 - 1-А, 1-Б – обід
13:00 - 4-А, 4-Б

Кiлькiсть переглядiв: 100