• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Сторінка вчителя-логопеда
Вчитель-логопед: Сінчук Наталія Іванівна
Освіта: вища, спеціальність – дефектологія та логопедія


Графік роботи логопедичного пункту

Понеділок 13.50 – 15.30
Вівторок 09.00 – 15.30
Середа 09.00 – 11.00
Четвер 13.30 – 15.30
П’ятниця 12.00 – 15.30
Логопедія - це наука про порушення мови, про методи їх попередження, виявлення та усунення засобами спеціального навчання і виховання.
Мета роботи: виправлення дефектів усної та писемної мови, сприяння подоланню зумовленої цими порушеннями неуспішності з рідної мови.
Основні напрямки роботи:
1. Обстеження учнів шкіл з метою виявлення дітей із мовними вадами.
2. Діагностика мовленнєвих порушень.
3. Зарахування до логопедичного пункту учнів, які мають мовні недоліки та виправлення їх.
4. Корекція порушень усного і писемного мовлення.
5. Співпраця з вчителями, батьками з профілактики мовних порушень.
6. Проведення консультацій для учнів, вчителів, та батьків.

Організація логопедичної роботи.

 • Обстеження учнів для зарахування їх до логопедичного пункту проводиться з 1 по 30 вересня.
 • На логопедичний пункт зараховуються діти, які мають різні відхилення мовного розвитку.
 • Прийом учнів з вадами мови проводиться протягом усього навчального року в міру звільнення місць.
 • Наповнюваність груп – 4 - 5 дітей.
 • На логопедичному пункті одночасно працює 25 - 30 дітей.

Що ми робимо на логопедичних заняттях?

 • Розвиваємо артикуляційну та дрібну моторики.
 • Формуємо правильну звуковимову, закріплюємо її у скоромовках, віршах, зв'язному мовленні.
 • Розвиваємо слухову увагу, пам'ять, фонематичний слух, звуковий аналіз та синтез.
 • Поповнюємо словник, вчимося правильно граматично та зв'язнооформлювати висловлювання.
 • Розвиваємо різні види мислення.
 • Розвиваємо зорову увагу, пам'ять.
 • Розвиваємо та коригуємо зорово – просторові орієнтації.
 • Коригуємо різні види дислексій (порушення навичок читання) та дисграфій (порушення навичок письма)

До уваги батьків, діти яких займаються з логопедом!


1. Дитина має бути готовою до роботи з логопедом, тому що її свідоме бажання виправити звуки має велике значення.
2. При виправленні певного звуку не звертайте увагу на інші спотворені звуки.
3. Матеріал має відпрацьовуватися послідовно, а не вибірково. Пропуски окремих етапів роботи впливають на якість виправлення вад мовлення.
4. Перехід від одного етапу до наступного відбувається тільки при засвоєнні попереднього матеріалу.
5. Кожний виправлений звук необхідно відразу вводити в розмовно-побутове мовлення.
6. Активно допомагайте дитині і вимагайте від неї виконання завдань.
7. Дитина повинна займатися щоденно по 15 - 20 хвилин, виконувати завдання перед дзеркалом, працювати як над новим, так і попереднім завданням.

Поради батькам.


1. Розмовляйте з дитиною кожної вільної хвилини.
2. Спонукайте до звуконаслідування, промовляння перших правильних слів.
3. Якомога більше залучайте дітей до ігор, розповідайте казки, розучуйте пісні, загадки, скоромовки, вірші.
4. Ні в якому разі не повторюйте неправильну вимову дитини! Пам'ятайте, що дитині потрібно чути лише правильну мову!
5. Не позбавляйте дитину спілкування з однолітками та старшими дітьми.
6. Заохочуйте словесну творчість дітей! Спонукайте їх до складання лічилок, чистомовок, загадок, віршів.
7. Уважно ставтесь до запитань вашої дитини! Ваша відповідь повинна бути чіткою, доступною, зрозумілою малюкові , спонукайте дитину до запитань.
8. Кожне незрозуміле слово поясніть дитині. Привчайте дітей до вживання слів відповідно літературної норми!
9. Виправляйте мову дитини!
10. Не втручайтесь в дитячі розповіді, спочатку вислухайте дитину, а потім виправте помилку.

Поради учням, які прагнуть гарно розмовляти

1. Систематично відвідуй логопедичні заняття.
2. Будь уважним, виконуй всі інструкції логопеда.
3. Слідкуй за вимовою на кожному занятті.
4. Багато працюй вдома над своїми вадами.
5. Дотримуйся рекомендацій логопеда.
До 6 років в дитини має бути сформована мовна готовність до навчання в школі:
 • малюк повинен уміти правильно і чітко вимовляти слова і всі звуки рідної мови, говорити досить гучно, в помірному темпі;
 • малюк повинен володіти звуковим аналізом слова, тобто не лише відрізняти звуки один від одного, але і чітко визначати їх послідовність, визначати місце звуку в слові;
 • малюк повинен правильно будувати речення різної конструкції, погоджувати слова в роді, числі і відмінку;
 • правильно вживати іменники, що не відмінюються;
 • правильно підбирати потрібні суфікси при словотворенні;
 • словниковий запас дитини, що вступає до школи, повинен складати не менше 2000 слів, причому в ньому мають бути присутніми всі основні частини мови: іменники, прикметники, дієслова, числівники, займенники, прийменники, частки, вигуки;
 • малюк повинен логічно, послідовно, виразно, досить повно і точно передавати зміст знайомих казок, розповідей; самостійно складати розповіді по сюжетних картинках, просліджуючи послідовність подій і уловлюючи причинно-наслідкові зв'язки.
Це найголовніше, на що треба звернути увагу. І дуже важливо навчити малюка правильно говорити, терпляче добиватися від нього правильної вимови.

Орієнтовний порядок засвоєння дітьми звуків нашої мови
ВІК ДИТИНИ ЗВУКИ МОВИ
Від 1 до 2 років - А, О, Е, М, П, Б
Від 2 до 3 років - У, І, И, Т, Д, В, Ф, Г, К, Х, Н, Й
Від 3 до 4 років - С, З, Ц
Від 4 до 5 років - Ш, Ж, Ч, Щ
Від 5 до 6 років - Л, Р
Дитина росте та розвивається. Відповідно відбувається розвиток її мовлення. Кожна дитина - індивідуальна, особлива і, відповідно, загальний та мовленнєвий розвиток у різних дітей може мати деякі відмінності. Одні діти у віці 4 - 5 років вже чітко вимовляють усі звуки нашої мови, а в інших відмічається порушення вимови більшості звуків.
Порушення мови негативно впливають на весь психічний розвиток малюка, утрудняють його спілкування з тими людьми, що його оточують, відбиваються на його діяльності, характері, поведінці. А це, у свою чергу негативно позначається на опануванні грамоти, на успішності в цілому.


Вашій дитині необхідна допомога фахівця, якщо:

 • мова дитини не розбірлива, його можуть зрозуміти тільки батьки й ті, хто його добре знає;
 • дитина багато звуків вимовляє м’яко, ніби вона ще маленька, або переважають тверді звуки, ніби у неї акцент;
 • при вимові деяких звуків у мові з’являється, хлюпає призвук, повітря йде убік;
 • звуки «С», «З», «Ц» дитина вимовляє як англієць - між зубами; при проголошенні звуків «Ш», «Ж» дитина роздуває щоки, а звук «Р» вимовляє як француз;
 • до 3 - 4 років вона не чує складів у слові, спотворює слово до невпізнання, вимовляє тільки окремі склади, не може проговорити все слово цілком, скорочує слово, пропускаючи деякі приголосні і склади, чи недоговорює слово до кінця, вимовляє слово кілька разів по - різному;
 • до 5 років у дитини не сформована зв’язна мова, вона не може скласти розповідь за простою картиною;
 • до 5 - 6 років у дитини порушена загальна структура мови: вона неправильно будує речення, не узгоджує слова у роді, числі і відмінку, неправильно використовує прийменники і союзи.
Мова — не лише найважливіше знаряддя спілкування людей, а й могутній засіб набуття знань. Цілком зрозуміло, що без розвиненої мови діти не зможуть здобути міцних і грунтовних знань з основ наук, не зможуть гармонійно розвиватися. Від рівня мовного розвитку учнів залежить і успішпість їх навчання в школі. Наприклад, недосконалі навички читання призводять до того, що діти мало і неохоче читають, позбавляючи себе одного з найважливіших джерел знань і збагачення словникового запасу. Обмеженість словникового запасу, зокрема слів абстрактного значення, і низька техніка читання перешкоджають дітям зрозуміти прочитане. Через низький розвиток мови учням важко давати логічно обгрунтовані відповіді на запитання, зв’язно й послідовно розповідати зміст прочитаного тощо.
Якщо ви зіткнулися з подібними проблемами, приготуйтеся до того, що на їх виправлення знадобиться багато сил і часу. Окрім занять з логопедом дуже важливо займатися з дитиною самостійно. Перше і основне правило - подавайте хороший приклад. Багато розмовляйте з малюком - просто коментуйте все, що ви робите, описуйте свої дії, почуття та емоції. Читайте книги, разом учіть вірші - результат не змусить себе чекати.


Грамотне, зв’язне усне мовлення — запорука успіш­ного навчання дитини в школі.

Кiлькiсть переглядiв: 192