• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Академічна доброчесність

/Files/images/академ_оп.jpg

Результати опитування "Академічна доброчесність"


/Files/images/ДоБрочесна.jpg

Міжнародний центр академічної доброчесності визначає академічну доброчесність як дотримання п’яти фундаментальних цінностей: чесності, довіри, справедливості, поваги, відповідальності та відваги до дій. Оскільки замало лише вірити у фундаментальні цінності. Їх потрібно відстоювати, навіть зіткнувшись із тиском з боку інших чи відмінними поглядами. А це вимагає цілеспрямованості, відданості та відваги.

Стаття 42 Закону України “Про освіту” визначає академічну доброчесність як сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

/Files/images/доброчесність1.jpg

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Порушенням академічної доброчесності вважається:

 • академічний плагіат (оприлюднення чиїхось результатів дослідження як власних або тексту без вказання авторства);
 • самоплагіат (опублікування власних раніше опублікованих наукових результатів як нових);
 • фабрикація (вигадування даних чи фактів);
 • фальсифікація (відома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень);
 • списування;
 • обман;
 • хабарництво;
 • необ’єктивне оцінювання;
 • допомога учням під час оцінювання їх навчальних результатів чи створення перешкод під час оцінювання;
 • вплив на працівника, щоб він здійснив необ’єктивне оцінювання (частина 4 статті 42 Закону України “Про освіту”).

Наслідки тривалих та системних порушень академічної доброчесності:

 • знецінення університетських дипломів у країні, невизнання їх за кордоном;
 • випускникам університетів важко влаштуватися на хорошу роботу, бо роботодавці не довіряють системі вищої освіти та закладам вищої освіти;
 • зниження якості медичного обслуговування;
 • стагнація науки, знецінення наукового потенціалу держави;
 • гальмування розвитку економіки;
 • країна втрачає авторитет у світі.

Чому академічна доброчесність важлива:

 • забезпечує довіру до результатів навчання;
 • передбачає здобуття власних знань і розвиток власних здібностей;
 • забезпечує чесний вступ до університету, а потім – гарну роботу;
 • зараз світ глобалізований: щоб навчатися за кордоном, потрібно дотримуватися принципів академічної доброчесності. Основні аспекти дотримання академічної доброчесності учнями:
 • самостійне виконання завдань;
 • використання у навчальній діяльності лише перевірених та достовірних джерел інформації;
 • дотримання правил посилання на джерела інформації, яка використовується;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної діяльності. Основні аспекти дотримання академічної доброчесності учнями:
 • самостійне виконання завдань;
 • використання у навчальній діяльності лише перевірених та достовірних джерел інформації;
 • дотримання правил посилання на джерела інформації, яка використовується;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної діяльності. Які кроки мають зробити педагогічні працівники для сприяння дотримання норм академічної доброчесності учнями:
 • здійснювати просвітницьку роботу щодо важливості дотримання норм академічної доброчесності;
 • вчити учнів під час використання інформаційних джерел робити необхідні посилання та вказувати автора;
 • розробляти завдання, які унеможливлюють списування;
 • оприлюднювати чіткі критерії оцінювання навчальних досягнень;
 • налагоджувати партнерські відносини між учителями і учнями.

/Files/images/дорачесність.jpg

Стаття 43 Закону України "Про освіту"

Забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти

1. Кожен учасник освітнього процесу зобов’язаний дотримуватися академічної доброчесності.

2. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності в закладах освіти формуються відповідно до Закону України "Про освіту" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

3. Керівник та інші педагогічні працівники закладу освіти забезпечують дотримання принципів академічної доброчесності відповідно до своєї компетенції.

4. Порушеннями академічної доброчесності у системі загальної середньої освіти є академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання, що визначені Законом України "Про освіту", а також такі форми обману, як: надання педагогічними працівниками та іншими особами допомоги учням під час проходження ними підсумкового оцінювання (семестрового та річного), державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, не передбаченої умовами та/або процедурами їх проходження; використання учнем під час контрольних заходів непередбачених допоміжних матеріалів та/або технічних засобів; проходження процедури оцінювання результатів навчання замість інших осіб; необ’єктивне оцінювання компетентностей педагогічних працівників під час атестації чи сертифікації.

5. Педагогічні працівники, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності:
1) не можуть бути залучені до проведення процедур та заходів забезпечення і підвищення якості освіти, учнівських олімпіад та інших змагань;
2) не можуть бути допущені до позачергової атестації, що має на меті підвищення кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного звання;
3) не можуть отримувати будь-які види заохочення (премії, інші заохочувальні виплати, нагороди тощо) протягом одного року;
4) можуть бути позбавлені педагогічного звання.

6. Факт порушення академічної доброчесності враховується під час:
1) вирішення питання про притягнення педагогічного працівника до дисциплінарної відповідальності;
2) конкурсного відбору на посаду керівника закладу освіти.

7. За порушення академічної доброчесності до учня може бути застосовано такі види академічної відповідальності:
1) зауваження;
2) повторне проходження підсумкового оцінювання;
3) повторне проходження державної підсумкової атестації;
4) повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
5) позбавлення отриманих із порушеннями академічної доброчесності академічної стипендії, призових місць на учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах.

8. Рішення про встановлення факту порушення педагогічним працівником академічної доброчесності та визначення виду академічної відповідальності приймає педагогічна рада за участю працівника та/або його законного представника.

9. Рішення про академічну відповідальність учнів приймає педагогічний працівник, який виявив порушення академічної доброчесності, або педагогічна рада закладу освіти відповідно до положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти. Рішення про позбавлення учня академічної стипендії, призових місць на учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах, отриманих із порушеннями академічної доброчесності, приймає орган (посадова особа), який їх надав (присвоїв) у порядку, визначеному законодавством.

10. Види академічної відповідальності, що можуть бути застосовані до учнів та педагогічних працівників, повинні бути співмірними із вчиненими порушеннями. За одне порушення може бути застосовано лише один із видів академічної відповідальності. Рішення про притягнення до академічної відповідальності може бути оскаржене у порядку, визначеному положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу освіти.

Кiлькiсть переглядiв: 54