• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Психолог радить

/Files/images/images (1).jpg

Навіщо потрібний шкільний психолог?

Дитина прийшла в школу, і школа пропонує їй на вибір безліч доріг і шляхів, по яких можна йти і розвиватися. Помічниками для школяра на цьому шляху стають Педагог, Батьки і Психолог. Педагог був, є і буде основною шкільною фігурою основним провідником знань, гарантом інтелектуального і особового розвитку дітей в шкільному середовищі.
Батьки для дитини є духовним центром. Родина є моральною основою формування здорової особи, її цінностей, засад, стосунків, усього сімейного устрою. Педагогічний союз Учителя і Батьків − могутня виховна сила. Батьки завжди бажають добра і удачі своїм дітям, але часто не знають, як це зробити.
У цьому може допомогти Психолог. Психолог сприяє психофізичному і особовому розвитку дітей на усіх вікових східцях розвитку. Він створює необхідні умови для розвитку індивідуальних особливостей дітей, їх інтересів, здібностей, схильностей. Учить розумінню почуттів і побудові стосунків, допомагає розвитку захоплень і визначенню життєвих планів, створює умови і ситуації для переживання успіху в тій діяльності, яка є особово значимою для дитини. Психолог надає своєчасну психологічну допомогу і підтримку, як дітям, так і їх батькам, а при необхідності і вчителям.
Головне завдання Психолога, яке він вирішує разом з Учителями і Батьками, − це допомога дітям в надбанні душевного комфорту, тому що саме душевний комфорт лежить в основі психологічного здоров'я.
Ми, усі співробітники школи, прекрасно розуміємо, що батьки довірили нам найдорожче − своїх дітей, і наш обов'язок − виправдати цю довіру, а це можливо тільки при тісній співпраці, спільності справ, взаєморозумінні усіх сторін, до чого ми і прагнемо. Тільки разом з батьками можна результативно вирішувати такі проблеми, як мотивація навчення і виявлення причин відставання, попередження асоціальної поведінки дітей, формування у них ціннісного відношення до здоров'я.
Свою місію ми бачимо в тому, щоб допомогти нашим дітям максимально підготуватися до складного сучасного життя; допомогти їм стати особами, розкриваючи свої здібності, реалізовуючи свої можливості, щоб зайняти гідне місце в суспільстві.
Психологічний супровід освітнього процесу забезпечується психологічною службою школи.
Мета служби: Реалізація програм подолання труднощів в навчанні учнів. Завдання служби:
· Просвітницька робота з педагогічним колективом і батьками.
· Комплексна діагностика можливостей і здібностей дітей 6 −16 років.
· Розвиваюча робота за підсумками діагностичних обстежень.
· Психологічний супровід обдарованих дітей.

/Files/images/6.jpg

Основні види діяльності психологічної служби:

· Діагностична;
· Розвиваюча;
· Корекційна;
· Консультативна;
· Психопрофілактична;
· Просвітницька.

/Files/images/загруженное (1).jpg Основними напрямами роботи практичного психолога у школі є:

Організація психологічного діагностування учнів школи;
· Організація сталої системи психологічної освіти вчителів;
· Проведення психолого-корекційної роботи з учнями.
Практичний психолог бере участь в організації навчально-виховної роботи, спрямованої на забезпечення умов для особистого розвитку учнів, збереження їхнього повноцінного психологічного здоров'я.

Практичний психолог дотримується норм професійного Кодексу:

· зберігає професійну таємницю;
· не розповсюджує відомостей, що отримав у процесі діагностичної і корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди дитині чи її оточенню.

· Напрями роботи педагога-психолога:

Ι. Консультативно-діагностичний напрям.

1. Індивідуальне психологічне обстеження учнів:

· Визначення актуального рівня розвитку дитини та причин неуспішності в навчанні;
· Діагностика особливостей розвитку в емоційно-особовій і вольовій сферах (труднощі спілкування, дезадаптація в колективі однолітків, проблеми поведінки);
· Готовність до навчання в школі.

2. Консультування батьків з питань:

· навчання та виховання дитини з проблемами розвитку;
· визначення здібностей дитини та її розвитку;
· особливостей навчальної й пізнавальної діяльності дітей;
· особливостей емоційно-особистісної сфери та поведінки, труднощів взаємодії з однолітками й дорослими;
· виховання дитини і сімейних взаємин.

3. Діагностика сімейних і дитячо-батьківських стосунків.

4. Фронтальне психологічне тестування учнів:

· пізнавальні процеси і інтелектуальний розвиток;
· особливості і міжособові стосунки в колективі школярів;
· психологічна готовність дітей до навчання в школі;
· професійне визначення.

5. Консультування підлітків з питань:

· проблем самовизначення та профорієнтації;
· взаємодії з однолітками й батьками.

6. Консультування педагогів з питань:

· робота з проблемними дітьми;
· організації позакласної роботи, групової взаємодії і згуртованості в класі.

ІІ. Розвиваючий напрям.

1. Психологічна робота з учнями:

· групові розвиваючи заняття з учнями в контексті психолого-педагогического супроводу навчального процесу;
· індивідуальні та групові корекційно-розвиваючі заняття з учнями, які мають труднощі в засвоєнні навчальної програми, а також проблеми у поведінці;
· психологічні тренінги для підлітків;
· розвіваючи адаптаційні заняття з першокласниками і п'ятикласниками.

2. Психологічний супровід педагогів:

· індивідуальні консультації для педагогів з питань міжособової взаємодії;
· вікових особливостей школярів;
· поведінкових проблем.

3. Психологічний супровід батьків:

· тематичні виступи на батьківських зборах;
· індивідуальні і групові консультації батьків.
Кiлькiсть переглядiв: 1145