• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Навчально-методична робота

/Files/images/images (20).jpg Головна проблема, над якою працює школа, - «Формування життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності»

Ця проблема вирішується через

 • впровадження нових Державних стандартів початкової загальної освіти;
 • запровадження гнучких моделей організації НВП відповідно до здібностей та нахилів учнів;
 • використання технологій особистісно орієнтованого навчання з метою стимулювання креативності учнів;
 • упровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процесс;
 • впровадження нових Державних стандартів початкової загальної освіти;
 • моніторинг навчально-виховних досягнень та творчої компетентності учасників НВП;
 • підготовка учасників НВП до використання інноваційних технологій та реалізації завдань креативної освіти;
 • реалізацію принципів диференціації та індивідуалізації систем допрофільного та профільного навчання;
 • використання діагностичних та анкетних даних в організації навчально-виховного процесу;
 • розвиток національної гордості, самосвідомості, формування рис громадянина України;
 • формування гуманістичної свідомості, підготовка учнів до самостійного життя.

Основні напрямки роботи школи на 2019-2020 навчальний рік:

1. Підвищення якості освіти послуг, які надає школа, шляхом оновлення змісту, форм та методів навчання, реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти та впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, гуманізації та гуманітаризації навчально-виховного процесу, підвищення професійного рівня педагогів, забезпечення їх готовності до роботи за новими програмами з використанням нових технологій навчання та виховання, удосконалення системи індивідуальної освіти, подальшої реалізації профільного навчання в старшій школі та забезпечення високого рівня підготовки випускників до зовнішнього незалежного оцінювання.
2. Повне охопленя дітей шкільного віку навчанням та вихованням, позакласною (гуртковою, клубною,індивідуальною, колективною) роботою різних напрямів (художньо-естетичного, спортивного, туристсько-краєзнавчого) з метою максимального сприяння їх всебічному гармонійному розвитку, самовизначенню та соціалізації, забезпечення ефективності роботи, спрямованої на профілактику та запобігання правопорушень, бездоглядності серед учнів, негативних явищ у молодіжному середовищі.
3. Забезпечення здоров’язбережувального та здоров’яформувального навчально-виховного процесу в школі.
4. Подальше вдосконалення професійної компетентності педагогічного колективу шляхом вдосконалення методичної, самоосвітньої роботи, сприяння та стимулювання творчості та самовдосконалення кожного педагога, створення умов для максимального задоволення потреб педагогів у самовдосконаленні та в самореалізації.
5. Активізація роботи з формування в учнів школи почуття національної гордості, національної свідомості, формування рис громадянина та патріота України.
Кiлькiсть переглядiв: 778