• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Навчально-методична робота

/Files/images/images (20).jpg Головна проблема, над якою працює ліцей, - «Формування життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності»

Ця проблема вирішується через

 • впровадження нових Державних стандартів початкової загальної освіти;
 • запровадження гнучких моделей організації НВП відповідно до здібностей та нахилів учнів;
 • використання технологій особистісно орієнтованого навчання з метою стимулювання креативності учнів;
 • упровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процесс;
 • впровадження нових Державних стандартів початкової загальної освіти;
 • моніторинг навчально-виховних досягнень та творчої компетентності учасників НВП;
 • підготовка учасників НВП до використання інноваційних технологій та реалізації завдань креативної освіти;
 • реалізацію принципів диференціації та індивідуалізації систем допрофільного та профільного навчання;
 • використання діагностичних та анкетних даних в організації навчально-виховного процесу;
 • розвиток національної гордості, самосвідомості, формування рис громадянина України;
 • формування гуманістичної свідомості, підготовка учнів до самостійного життя.

Пріоритетні напрямки роботи ліцею

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України в галузі освіти, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, роботу педагогічного колективу школи І-ІІІ ступенів № 259 у 2020/2021 навчальному році спрямувати на вирішення:
 • виконання державних законів та нормативних документів;
 • реалізацію навчального плану і навчальних програм з усіх предметів;
 • виконання пріоритетних напрямків розвитку школи та на вирішення питань, а саме проблемно – методичної теми : «Особистісно орієнтоване навчання та виховання як умова формування в учнів життєтворчого потенціалу».
Мета роботи ліцею – створення умов для забезпечення в школі сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави: забезпечення ефективного управління розвитком загальноосвітнього закладу.

Основні завдання:

 • реалізація особистісно орієнтованого підходу до розвитку, виховання й навчання учнів через оновлення змісту освіти й упровадження нових освітніх технологій, зокрема інформаційних і телекомунікаційних, на всіх ступенях навчання;
 • забезпечення необхідних умов щодо реалізації впровадження нового Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти;
 • активізація роботи щодо організації навчально-виховного процесу через чітке структурування навчального матеріалу на уроці, встановлення пріоритету уроку, як засобу соціалізації учнів та розвитку життєвих компетенцій;
 • продовження роботи щодо впровадження профільного навчання в старшій школі з метою поліпшення якості освіти, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання та мобільності в умовах сучасного суспільства;
 • розробка системи допрофільної підготовки з урахуванням психолого-педагогічного діагностування школярів, налагодження дієвої діагностики рівня навчальних досягнень учнів основної школи;
 • продовження інформатизації освітнього процесу, використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення всіх предметів навчального плану та управлінської діяльності;
 • продовження роботи щодо підвищення якості впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання, узагальнення власного педагогічного досвіду;
 • спрямувати методичну роботу школи на успішну реалізацію елементів дистанційного та змішаного навчання школярів;
 • створення необхідних передумов з метою інтегрованості української культури в європейський простір, а саме: формування у дітей та учнівської молоді відкритості, толерантного ставлення до відмінних від національних ідей, цінностей культури, мистецтв, здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, сприймати українську культуру, як невід’ємну складову загальнолюдського;
 • спрямування виховного процесу на найвищі морально-духовні та потенційні можливості виховання, створення умов для досягнення життєвого успіху особистості, розвитку її індивідуальних здібностей;
 • забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя учнівської молоді;
 • посилення профорієнтаційної роботи з неповнолітніми, забезпечення постійного контролю за дотриманням законодавства, спрямованого на профілактику правопорушень із залученням органів внутрішніх справ, служби у справах дітей, громадськості;
 • суворе дотримання вимог Закону України «Про охорону дитинства», міських і районних програм, які направлені на поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, соціального та матеріального забезпечення та захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • активізація індивідуальної роботи з обдарованими та талановитими дітьми, систематичної та послідовної роботи щодо якісної підготовки учнів до олімпіад, конкурсів, турнірів різного рівня;
 • спрямування діяльності психологічної служби на підготовку дитини до самостійного життя, підтримку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, посилення ролі превентивної та корекційної роботи як з учнями, так і з членами їх родин;
 • використання в роботі інноваційних підходів до навчання та виховання, роботи з батьками та громадськістю;
 • зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу при залученні організацій, громадськості, спонсорів, батьків.
Кiлькiсть переглядiв: 1197