• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Організація навчально-виховного процесу

/Files/images/00030311_215x135.pngОрганізація навчально-виховного процесу
у 2015/2016 навчальному році

У 2014/2015 навчальному році навчальні заняття організовуються за семестровою системою (лист МОН від 22.05.2015 р. № 1/9-253):
  • І семестр - з 1 вересня по 31 грудня,
  • ІІ семестр - з 10 січня по 28 травня.
Осінні канікули рекомендовано провести з 2 листопада до 8 листопада, зимові - з 31 грудня до 10 січня,
весняні - з 28 березня по 3 квітня.
Навчальний рік випускників початкової, основної та старшої школи буде завершено проведенням державної підсумкової атестації.
Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602, перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової, основної та старшої школи, форму та терміни проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.
Вручення документів про освіту планується провести для випускників 9-х класів 8- 9 червня,
11-х класів - 28 - 29 травня.
Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій загальноосвітні навчальні заклади прийматимуть самостійно.
Лист МОН України від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»
Наказ МОН України від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
Лист МОН України від від 24.07.2015 №1/9 - 354

Про організацію
навчально-виховного процесу
5 класах у 2013-2014 навчальному році

2013/2014 навчальний рік є особливим для учнів п’ятих класів. Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з усіх базових дисциплін.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" у 2013/2014 навчальному році 5 класи загальноосвітніх навчальних закладів перейдуть на навчання за новими програмами для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з якими можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки України за адресою: www.mon.gov.ua.
Серед основних новацій такі: для забезпечення високого рівня знань іноземних мов - учні п’ятих класів вивчатимуть дві іноземні мови; розпочнеться вивчення інформатики; передбачено посилення використання здоров’язбережувальних технологій; підвищена увага приділятиметься природничій та екологічній освіті.
З рекомендаціями по викладанню навчальних предметів у 5 класах можна ознайомитись у Додатку 2 до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.05.2013 року №1/9-368 « Про організацію навчально-виховного процессу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі за адресою: http://osvita.ua/doc/files/news/360/36003/Rec_1_9_368.rar

Про організацію
навчально-виховного процессу
у 1-2 класах 2013-2014 навчальному році

З першого вересня 2013 року у початковій школі продовжиться поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та нових начальних програм для початкової школи. Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 р. №572 затверджено Типові навчальні плани початкової школи. Передбачено поетапне введення їх в дію, зокрема:
- у 1-х классах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2012/2013 н.р;
- у 2-х классах – 2013/2014 н.р.;
-3-х классах – 2014/2015 н.р.; - у 4-х классах – 2015/2016 н.р.
Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти є забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти, а також впровадження особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі початкових класів. Передбачається посилення використання здоров’язбережувальних технологій, значна увага приділяється екологічній та інформаційно-комунікаційній освіті.
Базовим навчальним планом передбачено з першого класу впровадження нових предметів: природознавство, іноземна мова, з другого класу – інформаційно-комунікаційні технології.
Однією із цілей освітньої галузі "Технології” є формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві. З цією метою з 2 класу до інваріантної складової Базового навчального плану включено предмет «Сходинки до інформатики», що буде викладатися у 2-4 класах початкової школи.
У розділі освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» базовим навчальним планом передбачено 4 години на тиждень. Нова програма має свої особливості, однією з яких є поновлення тестування учнів за видами (швидкість, витривалість, гнучкість, сила, спритність, швидкісно-силові якості), що були відмінені в 2008 році в зв’язку з трагічними випадками на уроках фізкультури, а також на даний час відмінені заліки з даного предмета та проведення Державного тестування учнів з видів спорту. Одночасно зменшено кількість контрольних нормативів із таких випробувань, як швидкість та витривалість. З цією метою в початковій школі збільшено кількість годин у розділі « Рухливі та спортивні ігри».
Посилено природничу складову стандарту, зокрема введено нову освітню галузь «Природознавство», та Базовим навчальним планом передбачено на вивчення предмета по 2 тижневі години у 1-4 класах.
- Постанова Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011р. "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти"
- Новий Державний стандарт початкової загальної освіти
- Лист МОН від 01.06.2012р. № 1/9-426 "Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін.Початкова школа". (1 клас)
- Лист МОН від 30.05.2013 року № 1/9 - 383 "Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класахзагальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014н.р." (2 клас)
- Лист МОН України від 15.07.2-13 № 1/9-493 Про орієнтовний перелік навчально-методичного забезпечення базових дисциплін у 2-х та 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів"
- Наказ МОН України від 21.08.2013р. № 1222 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін в системі загальної середньої освіти"
Державний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти

З 2013-2014 навчального року
в 2-х класах впроваджується курс "Сходинки до інформатики"

ЦІКАВО ПРОЧИТАТИ:
- Програма курсу "Сходинки до інформатики. 2-4 клас"
- Інформаційна компетентність як вагома складова фахової компетентності вчителя
- Сайт "Сходинки до інформатики"

Методичні рекомендації
викладачам курсу "Сходинки до інформатики"

- "Сходинки до інформатики. 2 клас" (Календарне планування, конспекти уроків)
Кiлькiсть переглядiв: 991